Journal
Internt journalnummerLokalitetEksternt journalnummer
FHM 4296/3691Norge: Intercity Sørli-Åkersvika, Stange, Innlande2020/3952, 101288
Koordinater (WGS84)StednummerDato for journaloprettelse
N 0°/E 0°30-11-2021
Ansvarlig (Moesgård)Kontaktperson 
Karen Vandkrog SalvigJessica Leigh McGraw 

Beskrivelse


 Analyser Status Oprettelsesdato 
VedanatomiAfventer30-11-2021
VedanatomiAfventer30-11-2021
VedanatomiAfventer30-11-2021
VedanatomiAfventer30-11-2021
VedanatomiAfventer30-11-2021
VedanatomiAfventer01-12-2021

 Videnskabelige rapporter

Ingen rapporter...

TILBAGE TIL INDEKS