Søg i Fund og Fortidsminder

Journal
Internt journalnummerLokalitetEksternt journalnummer
FHM 4296/3693Baltic Pipe, Vester Torsted VKH 7880
Koordinater (WGS84)StednummerDato for journaloprettelse
N 55.5968481°/E 9.2396747°170301-37730-11-2021
Ansvarlig (Moesgård)Kontaktperson 
Mads Bakken ThastrupMads Nygaard Lauritsen 

Beskrivelse


 Analyser Status Oprettelsesdato 
ArkæobotanikAfsluttet30-11-2021X 
Ansvarlig (Moesgård)Kontaktperson 
Jannie Koster LarsenMads Nygaard Lauritsen 

Analyse
Analyseresultater
Kursorisk gennemsyn af 16 prøver med arkæobotanisk materiale fra VKH 7880, Baltic Pipe, Vester Torsted (FHM 4296/3693)

Baggrund
Prøverne er udtaget af Vejlemuseerne og floteret på eget floteringsanlæg. Efterfølgende er prøverne gennemset af cand.mag. Jannie Koster Larsen på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum.
Undersøgelsen
Prøverne er gennemset i stereolup, med op til X 40 forstørrelse. Ved gennemsynet opgøres det anslåede antal kornkerner, frø og mængden af trækul. Trækulsmængden opgives med henholdsvis ’X’ som det mindste og ’XXXXX’ som det største indhold af trækul. Hvis identifikationen af kornkerner og frø er usikker, er dette markeret med ’cf’. Dette indikerer, at de arkæobotaniske levn ligner en bestemt genus eller sort. ’f’ angiver, at der er tale om et fragment af hhv. kornkerne eller frø.
Undersøgelsens resultat
I kolonne to og tre, tabel 1, angiver ”Ja/Nej/Evt.” en umiddelbar bedømmelse af det enkelte anlægs potentiale for en makrofossilanalyse og vedanalyse set i relation til antallet af makrofossiler og trækulsstykker, bevaringsgraden og konteksten. Det er vigtigt at understrege, at selvom en prøve ikke er fundet egnet til en analyse, så kan den i et samlet analysebillede være vigtig for forståelsen af lokalitetens funktion og ressourceudnyttelse.
EGNET TIL ANTAL
X-NR MAKROFOSSIL ANALYSE? VEDANALYSE? 14C-DATERING KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER
X1 Nej Nej Evt. xx
X2 Nej Nej Ja 1 xx Korn
X3 Nej Nej Evt. xx
X4 Nej Nej Evt. 1 xxx Persicaria lapathifolia/maculosa
X5 Nej Nej Evt. 2 stk.
X6 Nej Ja Evt. xxxx
X7 Nej Nej Evt. xx
X8 Nej Nej Evt. xx
X9 Nej Nej Evt. xxx
X10 Nej Nej Evt. xx
X11 Nej Nej Evt. xx
X12 Nej Nej Evt. xx
X13 Nej Ja Evt. xxxx
X14 Nej Nej Evt. xx
X15 Nej Nej Ja 1 1 xxx Emmer/enkorn, Indet. frø
X16 Nej Nej Evt. xx
Tabel 1
Der blev fundet én forkullet kornkerne af emmer/enkorn (Triticum turgidum ssp. dicoccon/Triticum monococcum ssp. monococcum), den anden kernerne kunne ikke artsbestemmes og et forkullet frø af fersken-/bleg pileurt (Persicaria maculosa/lapathifolia) og et ubestemt frø (indet.).
Derudover blev der erkendt trækul i mindre mængder i samtlige prøver. Der er altovervejende tale om trækul af eg (Quercus sp.), der ikke umiddelbart er velegnet til 14C-datering, pga. træartens potentielt høje egenalder.
Anbefaling
Grundet det lave antal forkullede kornkerner og frø og den begrænsede mængde trækul kan en arkæobotanisk analyse eller vedanatomisk analyse ikke umiddelbart anbefales. Dog er det muligt at udføre en vedanalyse (identificere 30 stykker trækul) i to af prøverne: x6 og x15, men en vedanalyse anbefales kun såfremt der for prøverne kan formuleres en specifik problemstilling.
Mht. 14C-dateringer er kornkerner at foretrække som dateringsgrundlag grundet korns lave egenalder. Med mindre andet er anført, kan der fra prøver markeret med to eller flere X’er i kolonnen ”Trækul”, eventuelt udtages trækulsmateriale til datering. I forbindelse med udtagning af trækul til datering skal det dog nævnes, at der ikke er foretaget en vedbestemmelse i forbindelse med det kursoriske gennemsyn, og det er derfor ikke muligt at vurdere, hvor dateringsegnet trækullet i prøven er. Træart og træets egenalder vurderes først ved den vedbestemmelse, der foretages i forbindelse med en udtagning af trækul til 14C-datering.
Hvis der ønskes udtagning til 14C-datering eller en vedanalyse, kontakt da venligst afdelingen.
Litteratur

 Datering

-

C14 dateringAfventer11-11-2022

 Videnskabelige rapporter

Ingen rapporter...

TILBAGE TIL INDEKS