Søg i Fund og Fortidsminder

Journal
Internt journalnummerLokalitetEksternt journalnummer
FHM 4296/3871Ankelbo ØstergaardSJM 1035
Koordinater (WGS84)StednummerDato for journaloprettelse
N 55.7236953°/E 9.0933651°190601-14304-05-2022
Ansvarlig (Moesgård)Kontaktperson 
Peter Mose JensenSteen Thrane Frydenlund Jensen 

Beskrivelse


 Analyser Status Oprettelsesdato 
ArkæobotanikAfsluttet09-05-2022X 
Ansvarlig (Moesgård)Kontaktperson 
Marianne Høyem AndreasenSteen Thrane Frydenlund Jensen 

Analyse
Analyseresultater
Kursorisk gennemsyn af 84 prøver med arkæobotanisk materiale fra SJM 1035, Ankelbo Østergaard (FHM 4296/3871)
Baggrund
Prøverne er udtaget af Sydvestjyske Museer og floteret på eget floteringsanlæg. Efterfølgende er prøverne gennemset af mag.art. Marianne Høyem Andreasen på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum.
Undersøgelsen
Prøverne er gennemset i stereolup, med op til X 40 forstørrelse. Ved gennemsynet opgøres det anslåede antal kornkerner, frø og mængden af trækul. Trækulsmængden opgives med henholdsvis ’X’ som det mindste og ’XXXXX’ som det største indhold af trækul. Hvis identifikationen af kornkerner og frø er usikker, er dette markeret med ’cf’. Dette indikerer, at de arkæobotaniske levn ligner en bestemt genus eller sort. ’f’ angiver, at der er tale om et fragment af hhv. kornkerne eller frø.
Undersøgelsens resultat
I kolonne to og tre, tabel 1, angiver ”Ja/Nej/Evt.” en umiddelbar bedømmelse af det enkelte anlægs potentiale for en makrofossilanalyse og vedanalyse set i relation til antallet af makrofossiler og trækulsstykker, bevaringsgraden og konteksten. Det er vigtigt at understrege, at selvom en prøve ikke er fundet egnet til en analyse, så kan den i et samlet analysebillede være vigtig for forståelsen af lokalitetens funktion og ressourceudnyttelse.
Der blev fundet forkullede korn/frø i en stor del af de gennemsete prøver. Nogle af prøverne indeholdt endog meget store mængder korn.
Kornkernerne blev artsbestemt til byg (Hordeum vulgare) i form af nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum), hvede (Triticum sp.) både i form af emmer/spelt (Triticum turgidum ssp. dicoccon/aestivum ssp. spelta) og brødhvede/durumhvede (Triticum aestivum ssp. aestivum/turgidum ssp. durum) og havre (Avena sp.). Endvidere blev der observeret avnbaser, hvoraf nogle kunne identificeres som emmer (Triticum turgidum ssp. dicoccon). Desværre var en del af kornkernerne forholdsvis dårligt bevarede.
Frøene stammede fortrinsvis fra typiske markukrudtsplanter som bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa) og snerlepileurt (Fallopia convolvulus).
Trækulsmængden i prøverne var meget varierende – fra meget små til meget store mængder trækul.

Endelig indeholdt en del af prøverne en del uforkullede (moderne) rødder, træ og svampesporehuse.
Anbefaling
En del af prøverne indeholder meget store mængder forkullede korn samt en mindre mængde frø, hvilket i sig selv gør, at en arkæobotanisk analyse kan anbefales. Samtidigt kommer prøverne fra henholdsvis to 9-stolpe anlæg med en mulig neolitisk datering (K1 og K6), et neolitisk hus med fire stolpehuller (K5) og et 1- eller 3-skibet hus (K2). Det er yderst usædvanligt, at der findes forkullede korn i fler-stolpe anlæg, og ofte er anlæggenes funktion vanskelig at tolke pga. sparsomme fund. De to anlæg fra Ankelbo Østergaard giver dermed en sjælden lejlighed til at undersøge anlæggenes funktion nærmere i forhold til planteøkonomien, landbrug og opbevaringsstrategier, og det må kraftigt anbefales, at denne mulighed gribes. I de to huse K5 og K2 vil det være muligt at få et indblik i planteøkonomien på lokaliteten samt muligvis at se nærmere på funktionsområder i relation til plantehåndteringen i husene. Dette er også forholdsvist sjældent muligt i neolitiske huse og særligt i Vestjylland.
På baggrund af bevaring og mængden af trækul egner flere af prøverne sig til vedanalyse. I den forbindelse kunne det være særligt interessant at se nærmere på trækullet fra 9-stolpe anlægget K1 for om muligt at se på, hvilke træarter der har indgået i konstruktionen. Også flere andre prøver kan analyseres, men en vedanalyse anbefales kun såfremt der formuleres en konkret problemstilling eller, at der er tale om en særlig kontekst. En vedanalyse vil desuden mere generelt kunne give et indblik i træressourceforbruget på lokaliteten. En samlet pris på en eventuel vedanalyse kan gives ved henvendelse til undertegnede.
Mht. 14C-dateringer er kornkerner at foretrække som dateringsgrundlag grundet korns lave egenalder. Medmindre andet er anført, kan der fra prøver markeret med to eller flere X’er i kolonnen ”Trækul”, eventuelt udtages trækulsmateriale til datering. I forbindelse med udtagning af trækul til datering skal det dog nævnes, at der ikke er foretaget en vedbestemmelse i forbindelse med det kursoriske gennemsyn, og det er derfor ikke muligt at vurdere, hvor dateringsegnet trækullet i prøven er. Træart og træets egenalder vurderes først ved den vedbestemmelse, der foretages i forbindelse med en udtagning af trækul til 14C-datering.
Hvis der ønskes arkæobotanisk analyse, udtagning til 14C-datering eller en vedanalyse, kontakt da venligst afdelingen.

EGNET TIL ANTAL
X-NR MAKROFOSSIL ANALYSE? VEDANALYSE? 14C-DATERING KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER
P01 Nej Nej Ja 3-10+f Få xxx Fallopia convolvulus. Varmedeformeret organisk materiale. Mest uforkullede rødder
P02 Evt. Ja Ja >50* Få xxxx Nøgen byg. *Nogle dårligt bevaret. Persicaria lapathifolia/maculosa
P03 Nej Ja Ja 4-10+f Få xxxx Byg. Nøgen byg
P04 Nej Ja Evt. 1-3f* <20 xxxx Persicaria lapathifolia/maculosa. *Ikke 14C-egnet
P05 Evt. Nej Ja >30 Få xxx Byg. Nøgen byg. Persicaria lapathifolia/maculosa
P06 Nej Ja Ja 3-10f xxxx Varmedeformeret organisk materiale
P07 Nej Ja Evt. xxxx Varmedeformeret organisk materiale
P08 Nej Ja Ja 2-10 Få xxxx Byg. Nøgen byg
P09 Nej Nej Evt. <5 xx Fallopia convolvulus. Mest uforkullede rødder og svampesporehuse
P10 Nej Nej Evt. 2-5f* xxx Byg. *Ikke 14C-egnet
P11 Nej Nej Evt. xx Mange svampesporehuse
P12 Nej Nej Nej x
P13 Nej Nej Nej 1 x Hvede-avnbase. Mest uforkullede rødder og svampesporehuse
P14 Ja Nej Ja 50 ml* Få xx *Hovedsageligt korn. Emmer/spelt. Havre. Brødhvede/durumhvede. Avnbase
P15 Nej Nej Ja 3+1f x Emmer/spelt. Mest sand
P16 Ja Nej Ja 170 ml* Få xx *Hovedsageligt korn. Emmer/spelt. Havre. Brødhvede/durumhvede. Avnbase. Emmer-avnbase
P17 Nej Nej Ja 1 1 stk. Emmer/spelt. Mest uforkullede rødder og svampesporehuse
P18 Nej Nej Evt. 1 stk. Mest uforkullede rødder og svampesporehuse
P19 Nej Nej Ja 120 ml* Få xx *Hovedsageligt korn. Emmer/spelt. Emmer-avnbase
P20 Nej Nej Ja 2+1f+1* <5 x Emmer/spelt. *Avnbase
P21 Nej Nej Evt. 1 stk. Mest uforkullet materiale
P22 Nej Nej Evt. xx
P23 Nej Nej Evt. xx Mest uforkullede rødder
P24 Nej Nej Ja 1-2 2 stk. En del uforkullet træ
P25 Nej Nej Evt. 3 stk. Mest uforkullede rødder
P26 Nej Evt. Nej 2 stk. Mest uforkullet materiale
P27 Nej Nej Evt. <5 1 stk. Fallopia convolvulus. Mest uforkullet materiale
P28 Nej Nej Evt. xx Mest uforkullede rødder og svampesporehuse
P29 Nej Ja Evt. xxxxx
P30 Nej Ja Evt. xxxxx
P31 Nej Nej Evt. 3 stk. Mest uforkullede rødder og svampesporehuse
P32 Nej Nej Evt. xx
P33 Evt. Nej Ja >30 Få xxx Byg. Nøgen byg. Emmer/spelt. Fallopia convolvulus
P34 Nej Nej Nej x Mest uforkullet materiale
P35 Ja Nej Ja 110 ml* Få xx *Hovedsageligt korn. Korn dårligt bevaret. Byg. Nøgen byg. Persicaria lapathifolia/maculosa
P36 Ja Ja Ja 150 ml* Få xxxx *En stor del korn. Korn dårligt bevaret. Byg. Nøgen byg. Persicaria lapathifolia/maculosa. Fallopia convolvulus
P37 Ja Nej Ja 75 ml* Få xxx *En stor del korn. Korn dårligt bevaret. Byg. Nøgen byg. Persicaria lapathifolia/maculosa
P38 Ja Nej Ja 25 ml* Få xx *En stor del korn. Korn dårligt bevaret. Byg. Nøgen byg. Emmer/spelt
P39 Ja Nej Ja 100 ml* Få xx *Hovedsageligt korn. Korn dårligt bevaret. Byg. Nøgen byg. Hvede
P40 Ja Nej Ja 50 ml* Få xxx *Hovedsageligt korn. Korn dårligt bevaret. Byg. Nøgen byg. Persicaria lapathifolia/maculosa
P41 Ja Nej Ja 12 ml* Få xx *Hovedsageilgt korn. Korn dårligt bevaret. Byg. Nøgen byg. Emmer/spelt. Persicaria lapathifolia/maculosa
P42 Ja Nej Ja 75 ml* Få xx *Hovedsageilgt korn. Korn dårligt bevaret. Byg. Nøgen byg. Emmer/spelt. Persicaria lapathifolia/maculosa
P43 Ja Nej Ja 90 ml* Få xxx *Hovedsageligt korn. Korn dårligt bevaret. Byg. Nøgen byg. Persicaria lapathifolia/maculosa
P44 Ja Nej Ja 90 ml* Få xxx *Hovedsageligt korn. Byg. Nøgen byg. Emmer/spelt
P45 Nej Nej Ja 1-3 <5 xxx Byg
P46 Nej Ja Evt. xxxx
P47 Nej Nej Ja 1 xx Knop. Mange svampesporehuse
P48 Nej Nej Evt. xxx
P49 Nej Nej Ja 1-3 xxx Nøgen byg
P50 Nej Nej Evt. xxx
P51 Nej Ja Ja 1-3 xxxx
P52 Nej Nej Evt. xx
P53 Nej Nej Evt. xxx
P54 Nej Ja Evt. xxxx
P55 Nej Nej Nej x Mest uforkullet træ og rødder
P56 Nej Nej Evt. xxx Lidt uforkullet træ
P57 Nej Nej Evt. xxx
P58 Nej Nej Evt. xxx
P59 Nej Nej Nej x Mest uforkullet træ
P60 Nej Nej Evt. 1 stk. Mest uforkullet træ og rødder
P61 Nej Nej Evt. xxx Mest uforkullede rødder
P62 Nej Nej Evt. 2 stk. Mest uforkullet træ
P63 Nej Nej Nej x Mest uforkullet træ og rødder
P64 Nej Nej Evt. 1 stk. Mest uforkullet træ og rødder
P65 Nej Nej Evt. <5 2 stk. Persicaria lapathifolia/maculosa. Mest uforkullet træ og rødder
P66 Nej Nej Nej x Mange svampesporehuse. Mest uforkullet træ og rødder
P67 Nej Nej Nej x Mest uforkullet træ og rødder
P68 Nej Nej Evt. 2 stk. Mest uforkullet træ og rødder
P69 Nej Nej Evt. 1 stk. Mest uforkullet træ og rødder
P70 Nej Nej Nej x Mest uforkullede rødder
P71 Nej Nej Nej x Mest uforkullet træ og rødder
P72 Nej Ja Ja 2-5 <5 xxxx Nøgen byg. Emmer/spelt
P73 Nej Nej Evt. 2 stk.
P74 Nej Nej Evt. xx
P75 Nej Nej Evt. 1f* 2 stk. *Ikke 14C-egnet
P76 Nej Nej Evt. 1* 3 stk. *Ikke 14C-egnet
P77 Nej Nej Ja 2+1* xx Nøgen byg. *Emmer-avnbase. Mest uforkullede rødder
P78 Nej Nej Nej x Mest uforkullede rødder
P79 Nej Nej Evt. 3 stk.
P80 Nej Nej Ja 1 x Byg
P81 Nej Nej Evt. 1 stk. Mest uforkullede rødder og svampesporehuse
P82 Nej Nej Nej x Mest sand
P83 Nej Nej Evt. 1 1 stk. Avnbase. Mange svampesporehuse
P84 Nej Nej Evt. 2 stk. Mest uforkullede rødder
Tabel 1

Litteratur

 Datering

- Neolitikum - Yngre Bronzealder -

C14 dateringAfsluttet06-10-2022
ArkæobotanikAfsluttet06-10-2022

 Videnskabelige rapporter
2024:30 SJM 1035, Ankelbo Østergaard (FHM 4296/3871). Analyse af makrofossiler fra to ni-stolpeanlæg fra enkeltgravstid/senneolitikum og senneolitikum og to huse fra senneolitikum og ældre bronzealder
TILBAGE TIL INDEKS